Calendari examens

Important!! Per pujar a examen s’ha d’avisar amb dues setmanes d’antelació com a mínim.


1646295840

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 03.03.2022


1647244800

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 14.03.2022


1648049100

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 23.03.2022


1648826700

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 01.04.2022


1649777100

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 12.04.2022


1650900360

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 25.04.2022


1651677960

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 04.05.2022


1652455560

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 13.05.2022


1653405960

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 24.05.2022


1654183560

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 02.06.2022


1655220360

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 14.06.2022


1655997960

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 23.06.2022


1657034760

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 05.07.2022


1657812360

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 14.07.2022


1658935560

  días

  horas  minutos  segundos

hasta

Examen dia 27.07.2022